Torba Yasa Affı Ne Zaman Çıkar Yasa Secime Kadar Uygulanır Mı?

13 Mayıs 2018, 12:35 927 görüntülenme

Bir yasanın yapılabilmesi ve uygulanması kısmında aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalar Torba yasa affı 2018 içinde aynı şekilde uygulanmaktadır. Piyasalar tarafından beklenilen torba yasa affı şuan meclis görüşme aşamasında devam eden konular arasında yer almaktadır. Yapılan sıralama genel af veya benzeri yasaların çıkması kısmında da anayasal olarak aynı sıra ile devam etmektedir.

Yasaların Hazırlanma ve Uygulanma Aşamaları

. Yasa taslak olarak hazırlanır.

. TBMM plan ve bütçe komisyonu tarafından konular üzerinde görüşülür. Olumlu olan meclise sevk edilir.

.Meclise sevk edilmiş olan af kapsamı maddeler üzerinden görüşülmeye başlanarak oylanır. Torba yasaya veya af yasasına ekleme ve çıkartmalar yapılarak yasanın detayları oluşmaya başlar.

. TBMM tarafından tek tek oylama yapılması sonrasında Torba yasasının veya af yasasının üzerinde genel bir kabul veya red oylaması yapılır.

 .Yasanın kabul edilmesi sonrasında Cumhurbaşkanın onayına sunulur.

.Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış olan yasa Resmi Gazetede yayınlanarak yasal süreci başlamaktadır.

. Resmi gazetede yayınlanmasından sonra ilgili resmi kurumlara yasal tebligat ile uygulama esasları gönderilir.

.Yasal uygulama esasları çerçevesi ile vatandaşlar torba yasa veya af yasasından yararlanması sağlanmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı erken secim öncesi af çıkar mı sorusu bu gün için mecliste görüşmelerin yapılıyor olması neticesinde yasal basamakların ilerlemesi nedeni ile erken secime yakın bir zamana kadar beklenmesi öngörülebilir. 2018 torba yasanın duyurulması ile borçların yapılandırılması, emekliye bayram ikramiyesi gibi konular yer alırken esnaflarında yüzünü güldüren açıklamalar devam etmektedir. Yasalar meclis görüşmeleri sırasında son şeklini verir iken ekleme veya çıkarma yapılarak son şekli verilerek Cumhurbaşkanı onayına gönderilmektedir. Cumhurbaşkanı 2018 torba yasayı onaylaması ile onay süreci biter ve uygulama sürecine geçilmiş olacaktır.

YENİ HABERLER

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.